MADRUGADORES

Dende a ANPA tamén xestionamos o servizo de madrugadores para axudar á conciliación familiar. Este servizo comeza ás 8:00 da mañá e poderase desfrutar con ou sen almorzo. Este servizo poderase contratar mensualmente ou ben de xeito esporádico.

 

CONDICIÓNS DO SERVIZO MADRUGADORES

 1. É IMPRESCINDIBLE FACERSE SOCIO/A DA ANPA para acceder a este servizo e ter pagado o seguro (8 €/curso) , condición de obrigado cumprimento en tódolos casos nos que o alumnado precise utilizar este servizo ainda que sexa unha única vez (como facerme socio)
 2. Este servizo dará comenzo dende o primeiro día do curso e estará en funcionamento tódolos días que abra o centro.
 3. De 8:00 a 9:00 o alumnado pode chegar cando o estime necesario.
 4. O prezo do servizo será o seguinte:
  CUOTAS MADRUGADORES
 5. O prezo do servizo mensual será igual todos os meses independentemente do número de días lectivos.
 6. As cuotas mensuais serán cargadas (no número de conta indicado polo solicitante) na primeira quincena do mes seguinte.
 7. O servizo diario pagarase en efectivo a cuidadora (podendo chegar a outro acordo entre as familias e a ANPA).
 8. No caso de ir dous irmáns, o segundo irmán pagará o 50% do importe menor tanto no mensual como no diario. De iren tres irmáns, o terceiro, irá de balde tanto no mensual coma no diario.
 9. Os pagos mensuais serán domiciliados no número de conta indicado. Os prezos poderían sufrir modificacións se non se alcanzase o quorum mínimo do servizo.
 10. Deberase comunicar por escrito a baixa no servizo cun mínimo de 15 días e indicando a data efectiva.