MADRUGADORES

Desde a Anpa, durante este curso tan atípico, queremos seguir ofrecendo ó servizo de madrugadores a aquelas familias que necesiten conciliar a sua vida laboral e familiar.

Non obstante, este servizo sufrirá modificacións para poder levalo a cabo co menor risco posible e adaptándolo ó protocolo establecido polo centro.

CONDICIÓNS DO SERVIZO MADRUGADORES

  1. É IMPRESCINDIBLE FACERSE SOCIO/A DA ANPA para acceder a este servizo e ter pagado o seguro (8 €/curso) , condición de obrigado cumprimento en tódolos casos (como facerme socio) .
  2. Durante este curso eliminase a posibilidades de acceder ó servizo de maneira esporádica.
  3. Este servizo dará comenzo dende o primeiro día de outubro
  4. De 8:00 a 9:00 o alumnado pode chegar cando o estime necesario.
  5. O prezo do servizo será 25€/mes
  6. O prezo do servizo mensual será igual todos os meses independentemente do número de días lectivos.
  7. As cuotas mensuais serán cargadas (no número de conta indicado polo solicitante) na primeira quincena do mes seguinte.
  8. No caso de ir dous irmáns, o segundo irmán pagará o 50% do importe.
  9. Os pagos mensuais serán domiciliados no número de conta indicado. Os prezos poderían sufrir modificacións se non se alcanzase o quorum mínimo do servizo.
  10. Deberase comunicar por escrito a baixa no servizo cun mínimo de 15 días e indicando a data efectiva.

TODAS AS CONDICIONS ARRIBA INDICADAS PODERÁN SUFRIR MODIFICACIÓNS CÓ OBXECTIVO DE MANTER O SERVIZO DURANTE ESTE CURSO