MADRUGADORES

No curso 2023-24, coma sempre, a Anpa ofrecerá o servizo de madrugadores a aquelas familias que necesiten conciliar a súa vida laboral e familiar. Lembrade que é imprescindible ter aboado o seguro antes de facer uso do servizo, posto que o seguro do centro non cubre antes das 9 da mañá.

Podes matricularte AQUÍ.

CONDICIÓNS DO SERVIZO MADRUGADORES

 1. É IMPRESCINDIBLE FACERSE SOCIO/A DA ANPA para acceder a este servizo e ter pagado o seguro (8 €/curso) , condición de obrigado cumprimento en tódolos casos (como facerme socio) .
 2. O seguro escolar da ANPA é un seguro complementario e obrigatorio para asistir ao servizo de madrugadores, pois o seguro escolar non cubre o horario anterior as 9:00h. Ten un custo de 8 euros anuais e pódese abonar no seguinte número de conta: ES44 2100 4790 4302 0002 2923. Debedes enviar o xustificante do pago a anpahumbertojuanes@gmail.com
 3. É posible acceder ó servizo de maneira esporádica, pero tamén nese caso é esencial ter pagado o seguro no momento no que se quere acceder o servizo e ser socio da ANPA.
 4. Este servizo dará comenzo dende o primeiro día de clases.
 5. De 8:00 a 9:00 o alumnado pode chegar cando queira, coa salvedade de que os almorzos deberán estar rematados antes das 08.45.
 6. O prezo do servizo será 30€/mes sen almorzo e 45 €/mes con almorzo. Os usuarios esporádicos pagarán 3€/día sen almorzo e 4€/día con almorzo, que serán aboados en efectivo no momento.
 7. O prezo do servizo mensual será igual todos os meses independentemente do número de días lectivos.
 8. IRMÁNS: No caso de que varios irmáns fagan uso do servizo, pagarán as seguintes tarifas: CON ALMORZO: 2º irmán, 35 euros; 3º irmán, 25 euros. SEN ALMORZO:  2º irmán, 20 euros; 3º irmán, 10 euros. As tarifas de días esporádicos serán as mesmas que para o resto dos usuarios.
 9. As cuotas mensuais serán cargadas (no número de conta indicado polo solicitante) na primeira quincena do mes seguinte.
 10. Os pagos mensuais serán domiciliados no número de conta indicado. Os prezos poderían sufrir modificacións se non se alcanzase o quorum mínimo do servizo.
 11. Deberase comunicar por escrito a baixa no servizo cun mínimo de 15 días e indicando a data efectiva.
 12. As familias que adquiren algún tipo de débeda económica durante o curso nalgún dos servizos xestionados pola ANPA, deben solucionar o problema ao comezo do curso seguinte para poder seguir sendo socios e utilizar/participar nas diferentes actividades ou servizos ofrecidos.