ESCOLA DE NAIS E PAIS

Dende a Anpa organizamos charlas durante o curso escolar sobre diversos temas que tratan de satisfacer as inquedanzas das familias.

En anos anteriores os temas que tratamos foron: axudar para o éxito escolar, o papel d@s pais, ciberseguridade, primeiros auxilios no ámbito doméstico, a importacia d@s pais na actividade deportiva d@s nen@s, educación emocional.

Este ano tratamos un tema tan importante coma a igualdade e a prevención da violencia grazas a unha subvención da Xunta de Galicia, ler a continuación.

PROMOCIÓN DA IGUALDADE (Subvención Xunta de Galicia a través da Consellería de emprego e igualdade)


Durante este curso 2021-22 recibimos unha subvencion da Conselleria de emprego e igualdade, coa que se implicou a toda a comunidade educativa co fin de promocionar a igualdade e a prevención da violencia de xénero.

A dirección do colexio decidiu que o tema transversal anual que se traballou e traballa durante este curso a través de diversas técnicas, ferramentas e metodoloxías educativas fose «Diversidade e igualdade afectivo – sexual». Ademáis de traballar o tema nas aulas con profesionais da materia, deuse unha charla a pais do centro para implicalos coa temática e o traballo dela no fogar e para toda comunidade social do noso pobo.

Agora mesmo, dende a Anpa, estamos traballando para solicitar unha subvención da Consellería de emprego e igualdade para que toda a comunidade sega aprendendo no curso escolar 2022-23 sobre a Igualdade.

alba

cartel0