EXTRAESCOLARES

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022-23

Se desexades matricularvos nalgunha actividade pregamos nos escribades a anpahumbertojuanes@gmail.com. A continuación incluimos a oferta das actividades dispoñibles o curso 2022-23. Hai moitas novidades! Desexamos que vos guste. Lembrade que todas as actividades, agás Surf e Skate, se realizan nas instalacións do centro en horario único de 16:00 a 17:30. Ademáis, para facer ximnasia acrobática é necesario pagar o seguro da ANPA (máis información na descrición da actividade).


imagen cuadro para web

NORMAS DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 1. É Imprescindible facerse socio/a da ANPA para participar en calquera das actividades extraescolares. (¿cómo facerme socio?)
 2. O programa de actividades é provisional e dependerá de que se cubran os mínimos de participantes por actividade.
 3. As actividades comezarán o primeiro día lectivo de outubro e rematarán o derradeiro día de maio, respectando os festivos da escola.
 4. Poderán darse de alta nas actividades extraescolares durante todo o curso sempre e cando haxa prazas dispoñibles. Para o servizo de Zona Relax non podemos dar tanta flexibilidade.
 5. O prezo de cada actividade confirmarase no comezo do curso. Estarán entre 15€ e 20€ por actividade e mes (agás Surf e Skate).
 6. As actividades deben ser aboadas na primeira semana de cada mes da forma que indique cada monitor/a.
 7. A ANPA non adiantará cartos en ningún caso.
 8. O feito de non aboar puntualmente a cota da actividade, suspende automaticamente a continuidade do alumno ata que a situación sexa regularizada.
 9. As baixas deberán ser comunicadas á ANPA, non ós monitores, por correo electrónico (anpahumbertojuanes@gmail.com) cun mínimo de 15 días de antelación. En caso contrario cobrarase o período completo.
 10. A ANPA resérvase o dereito a suspender unha actividade se así o considera oportuno, avisando con tempo dabondo e comprometéndose a que os cartos sexan devoltos se así fose necesario.

DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES

ZONA RELAX 

Este servizo estará dispoñible a partires do primeiro día lectivo de outubro de 2022 para alumnado de educación infantil que faga uso do servizo de comedor. Reserva a túa praza premendo AQUÍ. Se precisas máis información podes escribirnos a anpahumbertojuanes@gmail.com.

Idade: Infantil

Cota: 1-2 días/semana 20€/mes 

         3-4 días/semana 30€/mes

         todolos días 35€/mes

*será necesario aboar unha matrícula de 20€ para acceder ó servicio. Os nenos e nenas terán que traer unha sábana de abaixo (obligatorio) e unha mantiña (se a precisan).


DEPORTES DE RAQUETA (Tenis, Bádminton e Padel)

Iniciación a través de tarefas de carácter técnico individual e acción de xogos por parellas. As sesións desenvólvense a través de xogos para a mellora das habilidades básicas específicas do pádel, tenis e bádminton (golpeos, pases, recepcións, saques…) e a comprensión das normas esenciais. As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva S.L

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


XOGANDO CO INGLÉS

En Active Projects, desenvolvemos Programas de Aprendizaxe do INGLÉS a través de actividades lúdicas, motivadoras para o alumnado utilizando diferentes ferramentas coma a gamificación, o uso das
novas tecnoloxías adaptadas (iPads, iPhone, aplicacións, vídeo, etc), creación de entornas naturais de comunicación, a xestión visual nas actividades,… para que o alumno mellore sobre todo, a
comprensión auditiva (que entendan) e a expresión oral (que falen) dun xeito natural, adaptado e guiado.
Para lograr este obxectivo, as nosas actividades baséanse nos estándares internacionais de Cambridge, adaptadas a cada nivel. Esta adaptación e creación de material é propia de Active Projects o que nos permite, utilizar cancións, películas de debuxos animados, xogos, etc, non as
actividades aburridas de gramática “corta – pega” de toda a vida. Levamos o aprendizaxe o “mundo” dos alumnos.

Idade mínima: Todas as idades


INICIACIÓN AO ATLETISMO

Iniciación ao atletismo a través de xogos pre deportivos e tarefas para a adquisición das destrezas básicas e coñecementos reguladores das diferentes disciplinas do Atletismo: carreiras de velocidade, carreiras de longa distancia, saltos e lanzamentos. As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes 

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


SKATE

Idade: Primaria

Cota: 4 clases 30€/mes

Para a actividade de Skate é necesario pagar un seguro anual de 5€ por neno. Hai opción de transporte que para 4 clases ten un custo de 10€/mes.


MÚSICA

Actividade para os luns, de 16:00 a 17:00 horas, en dous grupos diferenciados por idades:

 • Infantil: a través de ritmos, xogos e cancións preténdese agudizar o ouvido, aportar estabilidade emocional, coordinación, adquirir habilidades lingüísticas… A base musical para todo elo será o piano. Pretende ser unha actividade divertida e amena para potenciar o amor pola música.
 • Primaria: violín.

Idade mínima: 3 anos

Cota: 20€/mes


MULTIDEPORTE

Trátase da aproximación as actividades deportivas mediante xogos de psicomotricidade, xogos predeportivos adaptados e deportes alternativos. Conceptos básicos para o desenvolvemento de aspectos espaciais, temporais, coordinativos… e capacidades básicas cognitivas, sociais, afectivas e motoras. Fomenta o traballo en equipo, o respecto e as regras a través de tarefas moi lúdicas e contidos moi diversificados para que exploren ó máximo as diferentes alternativas de movemento deportivo.

As actividades realizaranse no espazo exterior na medida do posible.

EMPRESA: Recreactiva SL

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


DIVERTOPLAST

Actividade altamente creativa e estimulante donde os nenos aprenderan e investigaran con diversas técnicas plásticas a expresión artística. Facer manualidades de todo tipo é unha actividade entretida porque lles permite crear e utilizar a imaxinación o máximo.

Idade: infantil e primaria

Cota: 20 €/mes


STREET DANCE

Da man de Dance Academy gañadores de moitos premios a nivel europeo e nacional, e ao ritmo da música Hip Hop aprenderanse pasos de baile para organizar divertidas coreografias.

O Hip Hop é unha danza urbana accesible para todas as idades onde a coordinación corporal o ritmo da música e a creatividade axudará os máis pequenos a expresar cos movementos o que sinten ao escoitar a percusión típica desta mezcla de sons.

Empresa: Club deportivo Dance Academy Vigo

Idade: Infantil e primaria

Cota: 18€/mes


SURF

Actividade impartida por DACSS Formación

O centro de educación e deportivo Dacss naceu coa idea de dar unha educación integral ó alumno, tanto deportivo coma no intelectual. Tamén fomentan outros valores como o respecto ó medio, a socialización, a confraternidade e o xogo limpo.

As clases estarán compostas dunha duración de 1.30h con traslado a parte, ida e volta do centro de educación ás instalacións de Dacss (con 15′ de recollida e 15′ de regreso).

A metodoloxía dunha sesión consistirá en:

 • 5 min parte de explicación de conceptos técnicos
 • 10 min quentamento
 • 5 min explicación de exercicios prácticos
 • 45 min de sesión no medio
 • 10 min de volta a calma

Material contido para a práctica de surf, traxe de surf, táboa softboard, cinto e cera. Os alumnos traerán traxe de baño axustado, sandalias, xabón, crema solar e toalla.

En Dacss lévase o control individualizado do alumno, os grupos serán de 4 a 6 nenos dependendo da idade e o nivel.

Divídense en grados, segundo os niveis de iniciación, intermedio o avanzados.

Idade: Primaria

Cotas: 4 clases 45€/mes

           8 clases 85€/mes

IMPORTANTE: É necesario facer un único pago de 10€, en concepto de seguro, que se aboará a empresa que presta a actividade. A actividade vai dende outubro a xuño (incluído). Transporte opcional (1 día a semana 10€/mes e 2 días a semana 15€ mes)


FÚTBOL

EMPRESA: Recreactiva SL

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


CIRCO-MALABARES

Trátase dun obradoiro para achegar técnicas circenses os rapaces a un nivel básico, amosándolles novas formas de practicar exercicio. Tamén ensina ós nenos e nenas a relacionarse corporalmente uns cos outros. A través de xogos e dinámicas, ensinase a preparar o corpo para práctica do exercicio, fanse movementos básicos acrobáticos, equilibrios básicos acrobáticos, exercicios de coordinación e descoordinación, disociación de extremidades, lanzamento e recollida de obxectos, diábolo e pao chino, hulahoop, zancos…

EMPRESA: Compañía ASACOCIRCO

Idade: infantil (a partir de 4 anos dando preferencia os nenos de 5 anos) e primaria

Cota: 20 €/mes


XADREZ

Co obxectivo de ofrecer unha primeira  toma de contacto con este deporte, as clases mesturarán a aprendizaxe de nocións teóricas básicas, coma os posibles movementos das pezas e o seu valor ou as fases dunha partida, coa posta en práctica fronte ao taboleiro.

Ademáis dos valores positivos propios de calquera deporte, coma o compañeirismo ou a perseverancia, a disciplina do xadrez permite ao alumnado potenciar a súa capacidade de concentración, desenvolver métodos de análise, e trazar estratexias para actuar ante diferentes situacións.

O material necesario para as clases será facilitado polo profesorado da actividade.

Idade: primaria

Cota: 15€/mes


BALONCESTO

EMPRESA: Recreactiva SL

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


COMIC E ILUSTRACIÓN

A finalidade do curso é que o alumno aprenda a desenvolver a súa creatividade e a mellorar o seu debuxo, creando os seus propios mundos en páxinas de cómic, ilustracións, contos, etc. Abarcará desde o deseño de personaxes e fondos ata a elaboración final dun cómic.
Cada día a clase constará de dúas partes: unha parte común teórica na que se propoñerán novos coñecementos e exercicios; outra parte práctica na que se fará un seguimento da evolución das habilidades de cada alumno, corrixindo os seus debuxos en base ao nivel que este posúa e vaia desenvolvendo.
Materiais que achegará o alumno:
Un caderno con páxinas en branco, grosor mínimo de 90 gr., lapis normal HB, lápices de cores, goma e afialapis.

PROFESORA: Coral Martínez

Idade mínima: 3º primaria (a partir de 7 anos).

Cota: 20€/mes


LOITA

EMPRESA: Recreactiva SL

Idade: Primaria

Cota: 18€/mes

*Dentro das actividades deportivas: deportes de raqueta, atletismo, multideporte, fútbol, loita e baloncesto a cota e especial dependendo do número de actividades que se realicen.

1 actividade: 18€/mes

2 actividades: 28€/mes

3 actividades: 36€/mes

4 actividades: 45€/mes


INTELIXENCIA EMOCIONAL

Os obxetivos da intelixencia emocional céntranse na atencíon do que se fai en cada momento, comprensión das emocións, poder describilas e expresalas. Grazas a práctica da intelixencia emocional se desenrola maior estabilidade emocional, favorece a autoconfianza e potencia as habilidades de comunicación, escoita e resolución de conflictos.

A actividade vai unida a xestión emocional e cada semana se tratarán diferentes emocións a través da introducción do tema a tratar, dun viaxe emocional a través de xogos e exercicios, posta en común do grupo e meditación final.

Idade: infantil e primaria

Cota: 20 €/mes


XIMNASIA RÍTMICA

Esta actividade consiste na realización dunha coreografía, individual ou por conxuntos, composta por unha serie de elementos técnicos unidos o ritmo, precisión, habilidade, expresividade e fluidez de movimentos que caracteriza a este deporte.

O clube proporcionará pelotas, aros, cintas e cordas para realizar a actividade.

Idade mínima: infantil (4 anos mínimo) e primaria

Cota: 18 €/mes – 50€ trimestre


XIMNASIA ACROBÁTICA

Para facer este deporte é preciso forza e axilidade, pódese realizar no chan, nunha barra ou no potro. Nesta actividade lúdica deportiva poténcianse capacidades motoras e cognitivas ademais da flexibilidade, autoconfianza e o esforzo.

Idade mínima: primaria

Cota: 20 €/mes

Observacións: esta actividade está excluída do seguro escolar por ser considerada de maior risco para o alumnado, por conseguinte, é obrigatorio ter pagado o SEGURO da ANPA (8€/ano)


PSICOMOTRICIDADE

A psicomotricidade é a técnica que axuda ós nenos e bebés a dominar os seus movementos corporales dun xeito sano, así como a mellorar a súa relación en comunicación cos demais. O principal beneficio da psicomotricidade na etapa infantil é o fortalecemento da saúde física e mental dos nenos/as.

A través de xogos traballaremos os equilibrios, desplazamentos, recepción e lanzamento de pelotas. Xogar con música para seguir os ritmos e a coordinación serán os obxectivos principais desta actividade, sen esquecer nunca o aspecto lúdico e o traballo en equipo.

Idade: infantil

Cota: 20 €/mes

CORO DE FAMILIAS

Espazo musical lúdico, para compartir o noso potencial creativo. Técnica vogal, percusión corporal, dinámicas grupais de movemento e ritmo, canto colectivo, para crear un repertorio entretido e adaptado ao grupoPara facer este deporte é preciso forza e axilidade, pódese realizar no chan, nunha barra ou no potro. Nesta actividade lúdica deportiva poténcianse capacidades motoras e cognitivas ademais da flexibilidade, autoconfianza e o esforzo.

Idade mínima: primaria

*Asistencia obligada cun adulto