FAITE SOCI@

Para facerte soci@ da nosa Anpa só tés que cumprimentar os datos da familia na ficha de soci@ que encontrarás no casilleiro que está ao lado da Secretaría do colexio ou no noso local, e facer o ingreso da cuota (18€/curso por familia) no seguiente número de conta:

ES44 2100 4790 4302 0002 2923

Unha vez que teñas todo, fainos chegar tanto a ficha como o xustificante do ingreso de cualquera das seguintes maneiras:

    • No buzón que ten a ANPA na entrada do colexio.
    • A través do e-mail (anpahumbertojuanes@gmail.com).
    • Presencialmente todos os xoves de 9:15 a 10:30.

DESCARGAR FICHA SOCIO

SEGURO ESCOLAR DA ANPA

O segro escolar da ANPA é un seguro complementario e obrigatorio nos seguintes casos:

  • Para asistir ao servizo de madrugadores, pois o seguro escolar non cubre o horario anterior ás 9:00.
  • Para participar na actividade de Flic Flac, pois esta actividade está excluida do seguro escolar por ser considerada de maior risco para o alumnado.
  • Para os rapaces e rapazas doutros centros, por non estaren incluidos no seguro escolar do centro.

IMPORTANTE

As familias que adquiren algún tipo de débeda económica durante o curso nalgún dos servizos xestionados pola ANPA, deben solucionar o problema ao comezo do curso seguinte para poder seguir sendo socios e utilizar/participar nas diferentes actividades ou servizos ofrecidos.